Нека заедно кажем НЕ на инвестиционните посредници без лиценз.

Ние сме екип от професионалисти — адвокати и юристи с дългогодишен опит в делата срещу инвестиционни посредници.

 
 

Споделете вашето мнение